logga


markb (8 av 1) Fann Biobädd

Markbeläggning

All vår personal har lång och gedigen erfarenhet av markbeläggningar, så anlitar du oss kan du lugnt luta dig tillbaka och slappna av. Vi ser till att överbyggnad såväl som ytskikt uppfyller ställda krav.

Läs mer och se referensprojekt här »

PTM Återförsäljare för Hannoa.

Hannoa tillverkar förvaringsskåp för sopkärl och
även sopkärl i varierande storlek.
MONIKKO förvaringsskåp (som syns på bilden ovan) kan användas för två sidor och kan fås med låsbara lock.
MONIKKO skyddshöljen kan sättas ihop till en
fungerande återvinningsplats. Läs mer här.

Avloppsanläggningar.

Vi tar hand om allt från myndighetskontakt
till färdig anläggning:

Ansökan om enskilt avlopp.
Upprättande av ritningar i plan och sektion mm.

 

Grundläggning

Vi utför grundläggning för byggnader, oftast tar byggarna vid när det är dags för isolering och gjutning. Invändigt schakt för nödvändiga ledningar ligger oftast på vår ”lott”.

Se referensprojekt här »